مسابقه شماره 1 چای حمید

 قوری A گنجایش ۳۲ فنجان چای را دارد. حالا شما بگویید که قوری B برای چند فنجان چای ظرفیت دارد؟

لطفاَ قبل از ارسال جواب کمی فکر کنید …

در نظرات ارسال کنید